ORTOKOREKCJA
wizyta kwalifikacyjna 150 zł
ortokorekcja 2000 zł
kontrole w I m-cu bezpłatnie / później 100 zł
DOBÓR SOCZEWEK
badanie 200 zł
kontrola do 1 m-ca bezpłatna / do 3 m-cy 150 zł
TOPOGRAFIA ROGÓWKI
badanie 100 zł / para oczu
SOCZEWKI SZTYWNE RGP
sferyczne 550 zł / szt.
toryczne 750 zł / szt.
do stożka rogówki 650 zł / szt.
mini-SKLERALNE
sferyczne 1200 zł / szt.
toryczne / asymetryczne 1400 zł / szt.
HYBRYDOWE
sferyczne 750 zł / szt.
toryczne 800 zł / szt.
SOCZEWKI MIĘKKIE
hamujące krótkowzroczność 200 zł - 210 zł / szt.
do stożka rogówki (kwartalne) 550 zł / szt.
z filtrem krawędziowym (roczne) 850 zł / szt.
protetyczne (roczne) 1200 zł / szt.
*cena soczewki z GWARANCJĄ ADAPTACJI
(nie dotyczy soczewki protetycznej oraz soczewki z filtrem krawędziowym)